Taxatie

Taxaties van pleziervaartuigen, boten en vaartuigen worden door mij uitgevoerd ten behoeve van:

Op enkele belangrijke, veel voorkomende soorten van scheepstaxatie, wordt verderop ingegaan.

Afhankelijk van de soort taxatie wordt de rapportage aangepast. Deze is, in tegenstelling tot veel taxaties die worden uitgevoerd, bij mij zeer uitgebreid inclusief veel foto’s. Als men bijvoorbeeld bij mij een verzekeringstaxatie laat uitvoeren, heeft men een goede leidraad, als men zijn schip toch na enige tijd wil gaan verkopen.

Het taxatierapport is meestal dezelfde avond al geschreven, het uiteindelijke taxatiebedrag volgt enkele dagen later. Dit hangt van de mate van benodigd onderzoek af.

Indien u een woonark of een commercieel varend vaartuig/schip heeft verwijs ik u graag door naar collega’s, die daarin gespecialiseerd zijn. 

Hieronder beschrijf ik de belangrijkste types taxaties:

Verzekeringstaxatie (vaste waarde taxatie)

Een vaste waarde volgens artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is een zogenaamde deskundigen taxatie. Bij algeheel verlies (o.a. mogelijk bij brand, diefstal en zinken) is de verzekeringsmaatschappij verplicht deze vaste waarde uit te keren. Dit is uitermate belangrijk bij algeheel verlies. De conditie en de uitrusting van het vaartuig voor het verlies kan dan niet leiden tot ernstige onenigheid met de verzekeringsmaatschappij. 

De periode dat de vaste waarde taxatie geldig is, is meestal 3 jaar.

Verdere toelichting bij artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek. 

De tekst van dit artikel luidt:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken.
De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Dit artikel is dwingend van aard.

Het verzekeringsrecht is o.a. gebaseerd op het indemniteitsbeginsel. Dat betekent dat een verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding zal uitkeren die overeenkomt met de dekking die de verzekerde heeft genomen. Dit voorkomt dat een verzekerde een vergoeding kan claimen waarvan verzekerde beter wordt. Het kan wel gebeuren dat een verzekerde een schadeuitkering ontvangt waardoor hij er financieel op achteruitgaat.

Indien u de taxatie door mij laat uitvoeren, kunt u er van op aan, dat deze integer, professioneel, op korte termijn, zonder verandering van inspectiedata, omdat dit mij beter zou uitkomen, door mij wordt uitgevoerd.  

Taxaties voor financiering

Bij een taxatie voor een scheepshypotheek of financiering zijn van belang de dagwaarde en de executiewaarde.
De dagwaarde is de reële waarde op de dag van de taxatie.
De executiewaarde is de gedwongen verkoopwaarde binnen 3-6 maanden. Dit is een % van de dagwaarde, afhankelijk van het soort schip en de economie.
Vaak wenst de bank ook een inschatting van de gangbaarheid van het jacht.

 Aan- of verkooptaxatie

Wilt u weten wat de reële waarde van uw schip in de huidige economie is ten behoeve van aankoop of verkoop? Dan kan een aan- of verkoop van nut zijn.

Boedelscheiding

Bij een boedelscheiding, om wat voor reden dan ook, kunt u een taxatie van uw schip laten uitvoeren. Dit kan voor één van de betrokken partijen worden uitgevoerd, maar ook in opdracht van beide betrokken partijen worden uitgevoerd.

Gezamenlijk eigendom

Wilt u zich in een schip “inkopen” dan kan een taxatie van het schip u voor een financiële strop behoeden. Tevens kunnen wij u adviseren over de voor en tegens van deze constructie.

Nalatenschap

Voor een juiste verdeling van een nalatenschap kan een taxatie onder andere veel discussies en onenigheden in de kiem smoren.

Faillissement

Voor o.a. een curator kan een taxatie inzicht in de financiën bij een faillissement geven.

Berekening van invoerrechten en btw

Ten behoeve van invoer kan een taxatie worden uitgevoerd.

The services of Yachtexpertise

Prepurchase survey

During a prepurchase survey I survey the condition of the yacht or boat you are planning to buy or have bought pending survey.

Corrosion survey

Due to my background (Bsc. Metallurgy/Materials) this is my oyster. In the Netherlands I’m the only yachtsurveyor with this background,

Theo van Rijswijk

Being in yachting since age 15, I have been forever fascinated and spoiled by it. Since the year 2000 I have been fully specialised in prepurchase surveys only

Member of these surveyor/appraisal organisations:

References/reactions

Review from: Peter

Hello Theo, I would like to thank you for the FUNCRAFT 1300 inspection you carried out, it was a pleasure to see with how much passion and expertise you have examined every cm of the boat. The advice and tips you provided for repairing and handling the boat were of great class and are now being implemented. The report is in a word "perfect". Theo, thank you again for taking good care of it and I will certainly pass on your name if you wish. Kind regards, Peter

Review from: Roberto
Review from: Arne

Hello Theo, Thanks again for the thorough inspection. At least now I know what I bought! With kind regards, Arne IJpma

Review from: Evert Jan

Dear Theo, Thank you for this very quick settlement. It does not look like I will have to use your services again, we will work this out. Thanks for the thorough inspection, Kind regards,
Evert Jan

Review from: Randall en Saskia

Dear Mr. van Rijswijk, dear Theo,
Thank you again for your inspection and all your tips and advice for now and in the future. We will soon be boarding with a good feeling for hopefully a lot of holiday sailing pleasure! Perhaps unnecessarily, but thanks again for your clear report and see you at the next inspection. Kind regards, Randall and Saskia de Weerd.

Review from: Evert Jan Baerends

Dear Mr. Van Rijswijk, It was a bit annoying that the expertise had to take place in stages, thanks for your reasonable account. Your thorough expertise helped me a lot. In any case, I now have a good insight into the many flaws that this boat has. Kind regards, Evert Jan Baerends

Review from: Martin

Hello Theo, "With the purchase of a motorboat, I called in Theo for help. He helped me very quickly and adequately with conducting an engine inspection and thus saved me from subsequent damage to the engine. He also had very clear and professional reporting. was recommended! ”Mvg, Roberto

Review from: Unknown

Dear Theo,
Thank you for the competent and pleasant inspection and the quick delivery of the report. I found it very instructive to be present at the inspection today. This way you get to know the boat well; really recommended for anyone who has a purchase inspection done. Should I go and buy a boat again, I will certainly call on you again.

Review from: Paul Verhoeven

Dear Theo, we want to thank you for the excellent work and the solid report. Thanks in advance, Paul Verhoeven

Review from: Jacques

Dear Mr. Van Rijswijk,
We are very satisfied with your clear and detailed report. Very critical and informative, with a handy list of recommendations. You undoubtedly already understood that, apart from the asking price, we are abandoning the purchase. Your research has greatly contributed to this. Thanks for that.
We will continue to search for a suitable boat for us. We may want to use your services one more time.
Kind regards, Jacques Vogels

Review from: Paul

Hello Theo, Thanks for the report.
I must say that I have received a very thorough impression of your method and the ship. I think that you have proceeded carefully and decisively. Greetings Paul

Review from: Unknown

Hi Theo,
Thank you very much for the quick report and all explanation today. We are going to buy the boat